Alternatore A323 - Codici originali ed applicazioni

Codici Originali
Produttorecodice Produttorecodice Produttorecodice
BOSCH0120400712BOSCH0120400713BOSCH0120400929
BOSCH0120400930BOSCH0120400931BOSCH0120400934
BOSCH0120489029BOSCH0120489032BOSCH0120489315
BOSCH0120489725BOSCH0120489726BOSCH0120489757
BOSCH0986030210BOSCH0986030660HELLACA186IR
ISKRAAAK1130

Applicazioni
VeicoloDataVoltAmpere
MAN-D 0224 M-3,8- 02,83 - 1255 W
MERCEDES BENZ-1013-5,7-OM 353,942 -94302,76 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1013 -A-5,7-OM 353,942 -94302,76 - 12,86 1255 W
MERCEDES BENZ-1013 -KO-5,7-OM 35302,76 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1013 -S-5,7-OM 353,,,02,76 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1017-5,7-OM 353,950 -952 -953 -911,75 - 02,91 1255 W
MERCEDES BENZ-1017-5,7-OM 353,950 -952 -953 -911,75 - 02,91 1255 W
MERCEDES BENZ-1017 -A-5,7-OM 353,950 -952 -953 -A11,75 - 02,91 1255 W
MERCEDES BENZ-1017 -A-5,7-OM 353,950 -952 -953 -A11,75 - 02,91 1255 W
MERCEDES BENZ-1017 -KO-5,7-OM 353,950 -952 -953 -A11,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1017 -KO-5,7-OM 353,950 -952 -953 -A11,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1017 -LS-5,7-OM 353,970 -971 -A04,77 - 08,95 1255 W
MERCEDES BENZ-1017 -LS-5,7-OM 353,970 -971 -A04,77 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1213 -A -AK -AKO -AS-5,7-OM 35309,75 - 05,86 1255 W
MERCEDES BENZ-1213 -A -AK -AKO -AS-5,7-OM 353,,,09,75 - 05,86 1255 W
MERCEDES BENZ-1213 -K -KO -S-5,7-OM 35309,75 - 05,86 1255 W
MERCEDES BENZ-1213 -K -KO -S-5,7-OM 353,,,09,75 - 05,86 1255 W
MERCEDES BENZ-1217 -A -AK -AS-5,7-OM 353,,,09,75 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1217 -A -AK -AS-5,7-OM 35309,75 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1217 -K -KO-5,7-OM 353,950 -95109,75 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1217 -K -KO-5,7-OM 353,950 -95109,75 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1217 -L -LS -S-5,7-OM 353,970 -97110,76 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1217 -L -LS -S-5,7-OM 353,,,10,76 - 09,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1413 -A -AK -AKO-5,7-OM 353,,,09,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1413 -A -AK -AKO-5,7-OM 353,944 -946 -96409,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1413 -K -KO-5,7-OM 353,944 -946 -96409,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1413 -K -KO-5,7-OM 353,,,09,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1417 -A -AK -AKO-5,7-OM 353,,,05,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1417 -A -AK -AKO-5,7-OM 353,,,05,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1417 -K -KO-5,7-OM 353,,,05,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1417 K -KO-5,7-OM 353,,,05,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1613 -K -KO -L-5,7-OM 353,,,01,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1613 -K -KO -L-5,7-OM 353,,,01,75 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-1617 -AK-5,7-OM 353,,,01,75 - 07,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1617 -AK -L-5,7-OM 353,,,01,75 - 07,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1617 -K -KO-5,7-OM 353,,,01,75 - 07,85 1255 W
MERCEDES BENZ-1617 -K -KO -L-5,7-OM 35301,75 - 07,85 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1113 -B-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1113 -B-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1513-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1513-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1813-5,7-OM 352,96301,70 - 12,73 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1817-8,7-OM 360,93901,70 - 12,71 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1817/6X4-8,7-OM 360,93901,70 - 12,71 1255 W
MERCEDES BENZ-L -1819-8,7-OM 36001,72 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-L -508 -DG-3,8-OM 314,946 -94801,70 - 12,88 1255 W
MERCEDES BENZ-L -608 -D-3,8-OM 314,948 -96701,70 - 12,88 1255 W
MERCEDES BENZ-L -613 -D-5,7-OM 353,963 -96604,77 - 12,88 1255 W
MERCEDES BENZ-L -613 -D-5,7-OM 353,963 -96604,77 - 12,88 1255 W
MERCEDES BENZ-L -911 -B-5,7-OM 352,,,10,68 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L -911 -B-5,7- 10,68 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L 1313-5,7- 01,67 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L 1313-5,7- 01,67 - 1255 W
MERCEDES BENZ-L/LA -1517-8,7-OM 36009,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-L/LA 1519-8,7-OM 36006,71 - 12,79 1255 W
MERCEDES BENZ-LA -1113 -B-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA -1313-5,7- 01,67 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA -1513-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA -1513-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA -911 -B-5,7-OM 352,,,10,68 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA -911 -B-5,7- 10,68 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA 1113 -B-5,7- 10,68 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LA 1313-5,7- 01,67 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LAKO -1513-5,7-OM 352,93610,69 - 08,83 1255 W
MERCEDES BENZ-LAKO -1513-5,7-OM 352,93610,69 - 08,83 1255 W
MERCEDES BENZ-LAKO -911 -B-5,7-OM 352,,,10,68 - 08,83 1255 W
MERCEDES BENZ-LAKO -911 -B-5,7-OM 352,,,10,68 - 08,83 1255 W
MERCEDES BENZ-LK/LAK -1517-8,7-OM 36009,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LK/LAK -1519-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LKO -1113 -B-5,7- 10,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LKO -1113 -B-5,7-OM 352,90810,69 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1013-5,7-OM 353,904 -965 -35211,76 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1113-5,7-OM 353,904 -96504,79 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1113 -B-5,7- 03,68 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1313-5,7- 10,67 -03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1317-8,7-OM 360,,,05,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1319-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1513-5,7- 10,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -1517-8,7-OM 360,,,05,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -808-3,8-OM 314,91010,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -809-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -813-5,7-OM 353,904 -981 -35203,73 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -911 -B-5,7- 01,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LP -913-5,7-OM 353,904 -965 -98210,69 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP 1519-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LP 1619 B-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LP 608-3,8-OM 314,910 -94410,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LP 809-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LP 813-5,7-OM 353,904 -981 -35203,73 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPK -1113-5,7-OM 353,904 -96504,79 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPK -1113 -B-5,7-OM 353,90901,72 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPK -1313-5,7-OM 353,90901,72 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPK -1513-5,7-OM 353,91001,72 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPK -1517-8,7-OM 360,,,05,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LPK 1013-5,7-OM 353,904 -965 -35211,76 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKF -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKF -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKF -808-3,8-OM 314,91010,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKF/LPKO -608-3,8-OM 314,910 -94410,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKO -1113 -B-5,7-OM 352,964 -986 -99603,68 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKO -1313-5,7-OM 35210,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKO -1319-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKO -1513-5,7-OM 35210,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPKO -1519-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -1013-5,7-OM 353,904 -965 -35208,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -1113-5,7-OM 353,965 -98204,79 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -809-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -809-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -813-5,7-OM 353,904 -35202,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPL -913-5,7-OM 353,904 -965 -98202,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPLS -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPLS -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPLS 813-5,7-OM 353,90402,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPO -608-3,8-OM 314,910 -94410,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPO -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPO -808-3,8-OM 314,91010,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPO -813-5,7-OM 353,904 -35203,73 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPO -813-5,7-OM 353,904 -35203,73 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPO 709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -1113 -B-5,7- 03,68 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -1319-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -1513-5,7- 10,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -1517-8,7-OM 360,,,05,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -1525-10,0-OM 429,,,01,85 - 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -608-3,8-OM 314,910 -94410,69 - 10,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -709-3,8-OM 314,910 -94411,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -813-5,7-OM 353,904 -965 -35203,73 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -813-5,7-OM 353,904 -965 -35203,73 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -911 -B-5,7- 01,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS -913-5,7-OM 353,904 -35210,69 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS 1313-5,7- 10,67 - 03,77 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS 1317-8,7-OM 360,,,05,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LPS 1519-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LS/LAS -1517-8,7-OM 36009,69 - 05,71 1255 W
MERCEDES BENZ-LS/LAS -1519-8,7-OM 36006,71 - 12,76 1255 W
MERCEDES BENZ-LS/LAS -911 -B-5,7- 10,68 - 07,83 1255 W
MERCEDES BENZ-LS/LAS 911 -B-5,7-OM 35210,68 - 07,83 1255 W
MERCEDES BENZ-O 309 -D-5,7- 01,70 - 02,89 1255 W
MERCEDES BENZ-O 309 D-3,8-OM 314,95901,70 - 02,89 1255 W
MERCEDES BENZ-OM 314-3,8- 04,71 - 12,88 1255 W
MERCEDES BENZ-OM 314-3,8- 01,64 - 12,88 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 1000-5,7-OM 353,98511,82 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 1100-5,7-OM 353,94910,76 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 1300-5,7-OM 353,957 -Turbo10,76 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 1500-5,7-OM 353,976 -Turbo07,80 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 700 -G -K-3,8-OM 314,,,01,76 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 800-3,8-OM 314,95701,76 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-Trac 900-3,8-OM 314,970 -Turbo09,81 - 03,87 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1000 -T-5,7-OM 353,,,01,77 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1200-5,7-OM 353,99502,82 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1200-5,7-OM 353,958 -Turbo04,83 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1200 -T-5,7-OM 353,99501,83 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1250-5,7-OM 353,99512,84 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1300-5,7-OM 353,973 -Turbo01,77 - 12,84 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1300 -L-5,7-OM 353,96101,77 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1500 -T-5,7-OM 353,95801,77 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1550-5,7-OM 353,95804,86 - 05,88 1255 W
MERCEDES BENZ-UNIMOG -U -1700 -L-5,7-OM 353,95905,78 - 09,88 1255 W

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com