Alternatori FEMSA - cod. produttore

CodiceRMAVoltAmpere CodiceRMAVoltAmpere
ALD12N-53A73 1230 REALP12-17A86 1240
ALN12-1A73 1230 REALP12N-14A89 1240
ALP12N-2A240 1235ALP12N-20A33 1245
ALP12N-24A33 1245ALP12X-17A86 1240
ALS12N-1A38 1245ALS12N-25A145 1245 W
ALS12N-47A83 1250ALS12N-51A145 1245 W
ALS12N-53A38 1245ALS12N-54A145 1245 W
ALS12N-55A15 1245ALS12N-56A15 1245
ALS12N-62A38 1245ALS12N-63A38 1245
ALS12N-64A145 1245 WALS12N-72A145 1245 W
ALS12N-75A147 1255 WALS12X-26A96 1255
ALS12X-28A90 1245ALS12X-65A230 1250
ALS12X-67A154 1250 WALS12X-76A96 1255
ALS12X-77A230 1250ALT12N-19A25 1233
ALT12N-43A78 1230ALT12X-28A78 1230

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com